معرفی اساتید مورد تائید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در رشته های مدیریت.

معرفی اساتید مورد تائید مرکز توسعه، آموزش و فناوری راه آهن جمهوری اسلامی ایران برای دوره های تخصصی ریلی.

معرفی اساتید مجرب و ذیصلاح از سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور برای دوره های آموزشی اطفای حریق، ایمنی و بهداشت محیط کار trouve.