فعالیت شرکت در دو بخش آموزشی و غیر آموزشی تعریف گردیده است

 

 ۱- بخش آموزشی شامل مجموعه فعالیت های زیر می باشد:

 • برگزاری دوره های ویژه مدیران
 • آموزش دوره های تخصصی ریلی
 • دوره های تخصصی ایمنی در صنعت
 • دوره های آموزش کامپیوتر

 

۲- در بخش اجرایی فعالیت های زیر بطور تخصصی انجام می شود:

 • برنامه ریزی و اجرای همایش ها و رویدادها
 • ساخت و تولید فیلم و تیزر
 • ساخت انواع ماکتهای صنعتی و آموزشی

 

 

معرفی فعالیت های تخصصی شرکت در صنعت ریلی:

 • انجام امور ایستگاهها، تامین و آموزش نیروی انسانی ماهر (راهبری، عملیات ترافیک، کنترل و بازرسی فنی)
 • تامین و تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه حمل و نقل ریلی
 • انجام امور حمل و نقل ریلی کالا و مسافر
 • تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه خط و ابنیه فنی و ماشین آلات و ناوگان
 • ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه آموزش موضوعات تخصصی ریلی