¨ برگزاری دوره توسعه مدیران راه آهن ج.ا.ا با عنوان مهارتهای ارتباطی

¨ برگزاری دوره توسعه مدیران راه آهن ج.ا.ا با عنوان تفکر تحلیلی و حل مسئله

¨ برگزاری دوره توسعه مدیران راه آهن ج.ا.ا با عنوان هدفگرایی و هدایت عملکرد (دو دوره)

¨ برگزاری دوره توسعه مدیران راه آهن ج.ا.ا با عنوان تیم و شبکه سازی (دو دوره)

¨  برگزاری دوره تکنیسن ترافیک، لکوموتیوران کارورز مانور و  بهره بردار قطار و ایستگاه برای شرکت توکا ریل اصفهان

¨ برگزاری دوره ایمنی ریلی در تونل های در دست احداث در اصفهان و مترو مشهد (قرارگاه خاتم الانبیا قرب قائم)

¨ ارائه خدمات مشاوره ای به مرکز آموزش فنی و حرفه ای سیرجان و شرکت راه آهن حمل و نقل در برگزاری دوره لکوموتیورانی

¨ طراحی سئولات ارزیابی و تصحیح اوراق  آزمون های ادواری سالیانه مشاغل سیر و حرکت و لکوموتیو رانی

¨ برگزاری دوره آموزگار لکوموتیورانی

¨ دوره لکوموتیورانی کارورز پایه ۳ (ویژه شرکت تام لکوموتیو آریا ، شرکت بافق شهاب و شرکت مپنا)

¨  دوره تکنسین راهبر مانور

¨ دوره آموزشهای ضمن خدمت لکوموتیورانی  (000ر۶۰ نفر ساعت در مناطق راه آهن)

¨ دوره بازرسی فنی قطارها (بازدید آلات ناقله)

¨ آشنایی با ترمز وسایل حمل و نقل ریلی

¨ برگزاری دوره مقدماتی سیرو حرکت ویژه کارشناسان سیر و حرکت راه آهن ج.ا.

¨ دوره مانورچی ، سر مانورچی و رئیس قطار باری (ضمن خدمت)

¨ برگزاری دوره مکانیسین واگن و ترمز

¨ برگزاری دوره مهمانداری قطار و دوره رئیس قطار مسافری

¨ بازرسی کنترل کیفیت تعمیرات واگن های باری

¨ دوره راهداری در شمال شرق (شرکت امور نگهداری خط و ابنیه شمال شرق C.B.G.)

¨ دوره کنترل پروژه (MSP) جهت کارشناسان اداره کل خط و ابنیه راه آهن ج. ا.ا

¨ بهره برداری و نگهداری جرثقیل های ریلی کایرو

¨ کارگاه های آموزشی مرتبط با مشاغل خط و سازه های فنی

¨ آشنایی با ماشین آلات مکانیزه و تجهیزات امداد و نجات ریلی

¨ برگزاری دوره مسئولین اکیپ های خط و ابنیه فنی

¨ دوره آموزش سیار ارتقاء ایمنی ویژه مشاغل خط و سازه های فنی

¨ برگزاری کارگاه آموزشی التراسونیک و ماشین آلات مکانیزه و تجهیزات امداد و نجات ریلی

¨ برگزاری دوره راهبانی و راهداری