شرکت مهندسی صنایع گستر ریلی امین فضای مورد نیاز شرکتهای دولتی و بخش خصوصی را جهت برگزاری دوره های آموزشی و همچنین برگزاری سمینارها و همایش های داخلی و بین المللی با کلیه امکانات صوتی و تصویری (در سطوح مختلف) تامین می نماید. 

 

ظرفیت کلاس ها ۴۰ نفر edlekarna.cz/